Download citation

Feeding Threshold for Predators Stabilizes Predator-Prey Systems

Math. Model. Nat. Phenom., 4 6 (2009) 91-108
DOI: https://doi.org/10.1051/mmnp/20094603